Hướng dẫn đăng ký học

16:51 31/08/2016

Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

Các khóa học nổi bật

 

Bước 2: Chọn khóa học muốn mua

Các khóa học nổi bật

 

Bước 3: Click nút "Đăng ký học"

Các khóa học nổi bật

Bước 4: Thanh toán theo 4 phương thức sau:

Bước 5: Xem lịch học và vào học

Các khóa học nổi bật

click nút "play" để xem buổi học

Hướng dẫn  

Trên Facebook

Đánh giá