Hướng dẫn nhập mã code trên thẻ học Violympic

15:15 24/09/2016

Sau khi nhận được thẻ học Violympic, bạn nhập mã code ghi trên thẻ theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

Các khóa học nổi bật

 

Bước 2: Chọn khóa học muốn mua

Các khóa học nổi bật

 

Bước 3: Click nút "Đăng ký học"  để chuyển vào trang thanh toán

Các khóa học nổi bật

Bước 4: Chọn nút "Thanh toán bằng thẻ học Violympic" để nhập mã code

Bước 5: Điền mã thẻ và số serial trên thẻ Violympic mà bạn nhận được vào ô tương ứng rồi nhấn thanh toán

Các khóa học nổi bật

 

Bước 6: Xem lịch học và vào học

Các khóa học nổi bật

click nút "play" để xem buổi học

Các khóa học nổi bật

Hướng dẫn nhập mã code thẻ Violympic  

Trên Facebook

Đánh giá