Hướng dẫn nhập mã code trên thẻ học Violympic

15:15 24/09/2016

Sau khi nhận được thẻ học Violympic, bạn nhập mã code ghi trên thẻ theo các bước sau đây:

Xem thêm

Trên Facebook